Manifestazione: Kufr Qaddum

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Video manifestazione di oggi:

 

Lotta.Divulga.Resisti.

Leo from Palestine